Uyghur Taam Tori

Just another WordPress.com weblog

پىلتە لەغمەن

Unbir kilogiram,samsaq bir bash,gösh200giram, su yéghi200giram,zenjiwilsuyi aziraq, jangdo100giram, kök laza 2tal, sung piyaz bir tal, pemidur2tal, kawawichin suyi aziraq, tuz muwapiq miqdarda.
Itish usuli: 1-Pesilgeqarap ungha muwapiq miqdarda su, tuz quyup xémir yughurup, porekchiqquche ishlep 15minut tindurghandin kiyin 40eiram chongluqta zuwulauzup, uni yaghlap turup bigiz qoldek tomluqta uzunchaq pilteqilimiz.piltilerni destilep tizghanda her qewitining ustini yaghlapturush kérek. Andin 15minut tindurimiz.
2-Tinghan piltini birbirlep élip ashtaxta ustigeikki béshidin tutup tekshi tizimiz. Andinikki uchidin tutup ikki bélikimizni kérip asta we dadilliq bilenottursini ashtaxtigha bosh urimiz,bir ghulach bolghanda qatlap yenesuzulidu.Inchike bolghanda bir alqinimizgha yighilghan pilte béshiniuziwétip inchike suzulghan xémirni qaynighan qazangha sélip 5minutqaynitimiz.chop pishqandin kiyin suzup élip soghaq suda chayqap, yaissitip qachigha sélip teyarliwalghan seyni ustige quyimiz.
Lengmenni qorumisini qorush usuli:
1-Göshnipiz suzunchaq toghruldu, kök lazini ichidiki tumurini éliwétip yuyup,jangdo bilen ikkisi toghralghan göshchilik chongluqta toghrildu.
Pemidu samsaqlar ushshaq toghruldu. Jangdoni uzun inchike qilip toghrap kawawichin , zenjiwilni sugha chilap temi chiqirildu.
2-Qazanghayaghni quyup qizzighandin kiyin göshni qizarghiche qoruymiz, andin sungpiyazni salimiz , uningdi kiyin pemidur ézilgidek qoruldu, jangdonisélip pishqanda zenjiwil,kawawichin suyini quyimiz. Andin tengshelgudeksu quyup, dura dermeklirni tengshep ashning ustige salsaq bolidu.
Alahidiligi:
Éshi tirik, chaynashliq, temi yaxshi yéngi bulup kishiler ishtiha bilen yeydu.

Menbe Sirdashlar Munbiridin Ümid Yollanmisi

يانۋار 17, 2010 - Posted by | پىلتە لەغمەن

تېخى باھا يېزىلمىدى.

جاۋاب يېزىش

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ئۆزگەرتىش )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ئۆزگەرتىش )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ئۆزگەرتىش )

فەيسبۇك سۈرىتى

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ئۆزگەرتىش )

Connecting to %s

%d bloggers like this: